Med Izodom har du forskalling - 

                            op bygning og isolation - 

                                          i ét og samme produkt !

 
  Forsiden  
|
  Produkter  
|
  Brochurer  
|
  Referencer  
|
  Lavenergi byggeri  
|
  Kontakt  

 

 

Izodom er et højt isolerende byggesystem, der anvendes til alle typer byggerier, af bygherrer overalt i verden.

I over 25 år har Izodom produceret isolerende bygge forme, specialiserede isoleringsplader samt andre Neopor komponenter. Virksomheden har sit eget produktionsanlæg, store lagerfaciliteter og moderne forskningslaboratorier.

Virksomhedens produkter og løsninger har vundet adskillige priser for innovation og energieffektivitet, og Izodom samarbejder med flere Europæiske forsknings institutter omkring optimering af produkterne til de forskellige markeder.

Størstedelen af produktionen eksporteres, og de vigtigste markeder for Izodom er EU landene, De Forenede Arabiske Emirater, Marokko, Rusland og Ukraine.

Firmaets mission er at udvikle energieffektive og holdbare, miljøvenlige og "nemme at bruge" bygge materiale teknologier.

 

         
Izodom produkterne er CE Certificeret !  Izodom produkterne er miljø venlige ! Izodom byggerier har beton kerne !

 

Sammenholdt med de stigende energiomkostninger, er isolerings niveauet i bygninger blevet en væsentlig faktor. Investorer og bygherrer er også blevet mere opmærksomme på, ​​at det ikke kun handler om husets udseende, men at det også handler om holdbarhed, energieffektivitet, byggeriets tid, robustheden af huset, samt vedvarenhed i isolerings værdien.

Normalt betales der for at bygge en træ eller mur konstruktion, for derefter at betale for isolering osv. Hvor Izodom systemet består af isolerende elementer der samles ligesom legoklodser på stedet. Normalt  kan fire arbejds mænd bygge væggene til et 180 m2 hus, inklusive tilpasning af vindues og dør huller på fem arbejdsdage, hvor støbningen af væggene foregår med en beton bil på femte dagen.

Izodom teknologien er et af de hurtigste lavenergi byggesystemer der findes, hvor lette elementer der er nemme at transportere og montere er grund tanken. 1 m2 af vores Izodom bygge elementer vejer fra 3,6 til 7,3 kg, hvor alle elementer er tilpasset for hurtigere samling og montering af armering på de rette steder.

Normalt anbefales at bygge op til 3 meter væg, for derefter at fylde beton i, men et erfarent team kan nemt bygge op til 5 meter for hvert skift. Eneste værktøj der skal bruges, er en håndsav, et vaterpas, samt afretnings støtter for at sikre at konstruktionen står i lod og vater.

Generelt vil Izodom byggesystemet med vejledning fra et erfarent team, også kunne anvendes af " Gør det selv " byggere.

Izodom er også på grund af sin lave vægt, samt hurtighed ifm. opførsel, særdeles godt for arbejdsmiljøet.  

Vejledende tidsforbrug for bygge materiale typer: Tidsforbrug for opførsel af 1 m2
Dobbelt muret væg med mursten / teglsten Ca. 4 - 5 timer / 1 m2
Mellemstore calcium-silicat-eller gas betonblokke Ca. 3 - 4 timer / 1 m2
Izodom elementer - uerfarne folk ca 1 time / 1 m2
Izodom elementer - erfarent håndværker sjak 0,3 timer / 1 m2

Tidsforbrug samt vægt angivelser er vejledende, og kan variere iht. leverandør samt håndværks mester.

Materialernes vejl. vægt Pr. 1m2 væg
Calcium-silikat blokke Ca. 324 kg
Mursten / teglsten Ca. 360 kg
Gasbeton Ca. 245 kg
Izodom elementer - 45 cm 7,3 kg
Izodom elementer, 35 cm 6,5 kg

Det er således næppe muligt at opføre en så holdbar og energi effektiv konstruktion hurtigere og/eller mere enkelt end med Izodom.

 

     
     
     

Byggeri med Izodom elementer kan bruges sammen med alle traditionelle former for byggematerialer, samt til sokkel og fundament løsninger. Udvendig beklædning kan f.eks.være facadepuds fra Skalflex, STO eller Maxit, skalmuring med teglsten/mursten, eller beklædning med træ, eternit, skifer m.v. Ligesom indvendigt kan bruges alt fra på sprøjtet gips, fibergips, puds, filt eller det man nu ønsker af paneler eller tapeter.

Izodom er et højt isolerende og kompatibelt lavenergi byggesystem, der har været anvendt på bl.a. det Tyske og Amerikanske marked i mange år.

 

                                     

 

      

 

 

 

Izodom.dk
Lysholt alle 6
DK-7100 Vejle
Tlf. 22 87 03 38

info@izodom.dk
www.izodom.dk


 

Ved byggeri i passiv hus klasse kombineret med El solfangere og varmepumpe, kan omkostningerne til el og varme spares væk, og i stedet bruges til bedre forrentning af boligen.

We care for tomorrow ! 

   Member of Green Tech Center i Vejle